Leer je fit

maakt het leven leuker!

maakT het leven leuker

Wil jij een maatschappelijk thema op een leuke manier onder aandacht brengen? Of mensen op een actieve manier bewust maken over een actueel onderwerp? Dan hebben wij de oplossing! Educatieve escape games.


Met behulp van spelelementen brengen we op een inspirerende manier het onderwerp onder de aandacht.


We hebben educatieve games ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 6 - 14 jaar, maar ook voor volwassenen. We zijn we er voor iedereen, dus voor alle leeftijdscategorieën kunnen we games op maat verzorgen.


We werken graag samen met partners. We geloven dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. Met onze samenwerkingspartner Break into the box hebben we verschillende uitdagende educatieve escape games gemaakt en gespeeld.

missie & visie

onze

missie

Bijdragen aan een samenleving waar

iedereen meedoet en meetelt.

onze

visie

Wij maken het leven leuker voor jong en oud.

Dit doen we door:

Samen

We brengen graag mensen samen. Vooral mensen uit een kwetsbare doelgroep. We hebben oog voor elkaar. Samen is leuker dan alleen.

Meer bewegen

Bewegen is leuk en zorgt er voor dat je gezond en fit blijft! We helpen mensen een handje om voldoende te bewegen in het dagelijkse leven of op school.

Leven lang leren

We informeren jong en oud over maatschappelijke thema’s en actuele onderwerpen waarmee we bewustzijn creëren. We doen dit op een inspirerende wijze.

onze

kernwaarden

Samenwerken & verbinden

We bundelen graag onze krachten met andere partners. We vinden een inclusieve- en diverse samenleving normaal. Iedereen telt mee en kan meedoen.

Plezier

We vinden het belangrijk om te doen wat we leuk vinden. Dat stralen we ook uit tijdens onze activiteiten.

We halen er voldoening uit om de samenleving een stukje mooier maken.

Betrouwbaar

Een open deur en vanzelfsprekend, maar toch willen we deze graag benoemen.

We doen wat we zeggen. We werken transparant op basis van wederzijds vertrouwen.

Creativiteit

We houden van ‘out of the box’ initiatieven. Kan niet bestaat niet! We gaan graag de uitdaging aan op zoek naar creatieve oplossingen en toepassingen.

SAMEN EEN GELUKKIG LEVEN

Dat wensen we elkaar toch allemaal toe. Je ‘gelukkig voelen’ kun je voor een deel zelf beïnvloeden. Maar soms helpt het als iemand je daarmee helpt. Het hoeft niet perfect te zijn, maar wij geven mensen graag een zetje in de goede richting met onze educatieve games.

Sociale contacten

Sociale relaties verminderen de kans op gezondheids-problemen. Wij brengen mensen bij elkaar.

Gezonde leefstijl

We maken mensen bewust van de impact van gezonde voeding en we stimuleren ze om te bewegen.

Blijf leren

Door jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen te leren blijf je beter verbonden met de samenleving.

Jezelf kunnen zijn

Behandel elkaar met respect, zowel online als offline. Heb oog voor elkaar. Dit doen we door begrip voor elkaar en bewustzijn te creëren.

Meer bewegen

Bewegen is leuk en zorgt er voor dat je gezond en fit blijft. Naast positieve lichamelijke effecten heeft het ook effect op het sociale netwerk. Fysieke activiteiten kunnen bijdragen aan het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting.


Leer je fit kan helpen om mensen op een positieve manier te stimuleren meer te bewegen.

KINDEREN & JONGEREN

Ieder kind brengt veel tijd door op school. Dit is dus dé plaats om meer te bewegen gedurende de dag. We bieden activiteiten aan waarbij de lesstof wordt gecombineerd met bewegen. Kinderen gaan op een actieve manier aan de slag. Naast het bewegen oefenen ze ook de executieve functies.

VOLWASSENEN & OUDEREN

Ook voor volwassenen en ouderen is het belangrijk voldoende in beweging te blijven. Door een stimulerende vorm van bewegen aan te bieden op ieders eigen niveau kan iedereen meedoen.

LEVEN LANG LEREN

We bedenken en ontwikkelen de activiteiten zelf dus alle onderwerpen kunnen worden gebruikt. Door mensen bewust te maken kunnen ze beter deelnemen aan de samenleving.

Diversiteit & inclusie

Energie-armoede

Discriminatie

Afstand

tot de arbeidsmarkt

Kansengelijk-heid

Sustainable Development Goals (SDG)

Cultuur

Burgerschap

Mediawijs-heid

Gezonde voeding

Tweede Wereldoorlog

Duurzaam-heid

samenWERKEN

Samenwerkingspartner Break into the box

Eén van onze samenwerkingspartners waar we graag mee samenwerken is Break into the box.

Zij ontwerpen educatieve escape games die wij inzetten om een maatschappelijk onderwerp op een inspirerende manier onder de aandacht te brengen.

Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat

De belangstelling voor actieve leervormen en meer bewegen op basisscholen neemt toe. Maar hoe integreer je dat in het reguliere lesprogramma?


Met het initiatief van Leer je fit! hebben we de tweede prijs gewonnen van de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat. Dit plan hebben we samen met Sportbedrijf Arnhem, gemeente Arnhem, CLC Arnhem, De Onderwijsspecialisten en Break into the box uitgevoerd.


Klik hier om het hele artikel te lezen.

over ons

OVER MIJ

Ik ben Angelique en woon in Arnhem. Ik houd van uitdagingen en zit altijd boordevol nieuwe ideeën. Daarnaast vind ik het heel leuk om creatief bezig te zijn. Spelletjes spelen, knutselen en gamen doe ik graag.

Het is geweldig om alle dingen die je graag doet te combineren in je werk.

MIJN INSPIRATIE

Jarenlang was ik zelfstandig ondernemer op het gebied van Finance & IT. Uiteindelijk heb ik de stap gezet om iets heel anders te gaan doen. Met educatieve escape games richt ik me op de bewustwording van maatschappelijke thema's en op een creatieve manier.

In mijn vrije tijd heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Als iedereen eens paar uur per maand vrij zou maken om iets te doen voor een ander dan zou de wereld er zo veel mooier uitzien. Een mooiere wereld, begint bij jezelf!

MIJN AMBITIE

Er zijn zoveel mensen in de samenleving die wat hulp kunnen gebruiken. Of net niet helemaal mee kunnen doen, waardoor ze worden buitengesloten. Die mensen wil ik een helpende hand toesteken, zodat ze weer meedoen en meetellen. Samen is zoveel leuker dan alleen. Je wil toch dat iedereen plezier heeft in het leven.

Contact

Wil je meer weten over Leer je fit neem gerust contact met ons op. We nodigen je graag een keer uit voor een kop koffie.

Phone Call Glyph Icon

Telefoon of WhatsApp

085 - 06 04 250

mail email

E-mail

info@leerjefit.com

People drinking coffee high angle view

2023 Leer je fit

Copyright